Τα υψηλά επίπεδα της βιταμίνης D σχετίζονται με παράταση της επιβίωσης από καρκίνο του προστάτη©.

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach

D3-Gkelin: Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν, online, μέσω της ιστοσελίδας pharmagel.gr ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αγορά D3-Gkelin


Σε πρόσφατη μελέτη που ανακοινώθηκε στο περιοδικό  Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention αναφέρεται ότι οι άνδρες με υψηλότερα επίπεδα συγκεντρώσεων βιταμίνης έχουν μικρότερη πιθανότητα να πεθάνουν από καρκίνο του του προστάτη σε σύγκριση με άτομα που έχουν χαμηλές συγκεντρώσεις βιταμίνης D.

Οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι η βιταμίνη Dμπορεί να παίξει κάποιο ρόλο σε ποικίλους τύπους καρκίνων.

Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης 

   Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Προληπτική Ιατρική, Συμπληρωματική Ιατρική, Εναλλακτική Ιατρική, Φυσικές Θεραπείες, Περιβαλλοντική Ιατρική, βιταμίνη D


IΑΤΡΕΙΟ: Δαμασκηνού 46, Κόρινθος 20100, τηλ. 2741026631, 6944280764, e-mail: pharmage@otenet.gr   www.gelis.gr   www.pharmagel.gr   www.zinc.gr   www.curcumin.gr   www.orlpedia.gr   www.allergopedia.gr   www.gkelikosagiorgitiko.gr  www.gkelismedicallexicon.gr

Μια πιθανή εξήγηση γιαυτά τα ευρήματα που επαναλαμβάνονται είναι ότι η βιταμίνη Dβοηθάει στη ρύθμιση της αύξησης του όγκου και πιθανόν περιορίζει την ανεξέλεγκτη κυτταρική διαίρεση.

Παρά τούτο οι μελέτες που είχαν γίνει για τον καρκίνο του προστάτη είχαν αλληλοσυγκρουόμενα αποτελέσματα. Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες ήσαν μικρές και ασθενούς ισχύος, αφήνοντας ερωτηματικά και δεν απαντούσαν, για το αν τα υψηλότερα επίπεδα της βιταμίνης D θα μπορούσαν να βελτιώσουν την επιβίωση των πασχόντων από καρκίνο του προστάτη.

Σε μια πρόσφατη έρευνα επί 1000 ατόμων  μελετήθηκε ο χρόνος επιβίωσης πασχόντων από καρκίνο του προστάτη , εκτιμώντας τα επίπεδα της βιταμίνης D [Μελέτη ΑΤBC (Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention Study]

μελέτη  ήταν ελεγχομένη, τυχαιοποιημένη και καθόριζε τα αποτελέσματα της χορήγησης άλφα τοκοφερόλης και βήτα καρωτενίου σε περιπτώσεις καρκίνου. Όλοι οι άνδρες κάπνιζαν τουλάχιστον 5 τσιγάρα ημερησίως και ήσαν ηλικίας μεταξύ 50-69 ετών κατά την εποχή της έρευνας.

Οι άνδρες αυτοί έπαιρναν συμπληρώματα των παραπάνω ουσιών επί 5-8 χρόνια και ερευνήθηκαν στο τέλος του 1993.

Στη συνέχεια παρακολουθήθηκαν μέσω του  Finnish Cancer Registry  και του Register of Causes of Death στο τέλος του 2012. .

Οι ερευνητές σύγκριναν τα επίπεδα της βιταμίνης σε σχέση με τη συχνότητα θνησιμότητας, μεταξύ των 1000 ανδρών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι :Σύμφωνα με την ηλικία της διάγνωσης οι άνδρες με καρκίνο του προστάτη που είχαν υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης D3 είχαν κατά 31% μικρότερη πιθανότητα να πεθάνουν από, σε σύγκριση με τους πάσχοντες που είχαν χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης D(p = 0.003).

Εκτός από την ηλικία των ασθενών αξιολογήθηκαν ο αριθμός των τσιγάρων που κάπνιζαν ημερησίως, η σωματική δραστηριότητα, το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του προστάτη και βρέθηκε ότι όσοι είχαν υψηλότερα επίπεδα επίπεδα βιταμίνης D3 είχαν μικρότερη πιθανότητα να πεθάνουν κατά 28% σε σύγκριση με τους πάσχοντες που είχαν χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D (p = 0.006).

Μεταξύ των ανδρών που έζησαν λιγότερο από 3.3 χρόνια, μετά τη διάγνωση, τα επίπεδα της βιταμίνης Dήσαν άσχετα με τη θνησιμότητα  (p = 0.53).

Μεταξύ των ανδρών που έζησαν 3.3 έτη ή περισσότερο , η ύπαρξη υψηλοτέρων επιπέδων βιταμίνης Dσχετιζόταν  με περιορισμό της θνησιμότητας κατά 47% (p = 0.0002).

Οι ερευνητές συμπέραναν ότι σ’ αυτόν τον ανδρικό πληθυσμό οι υψηλότερες συγκεντρώσεις της 25 υδροξυβιταμίνης D3 στον ορό τους, πριν από τη διάγνωση σχετιζόταν με βελτίωση της επιβίωσης από καρκίνο του προστάτη.

Αν οι υψηλότερες συγκεντρώσεις της 25 υδροξυβιταμίνης D3  περιορίζουν τη θνησιμότητα από τον καρκίνο του προστάτη, αυτό έχει σοβαρή σημασία για τη δημόσια υγεία, περιλαμβανομένης και της απόφασης συμπληρωματικής χορήγησης βιταμίνης D3 στους πάσχοντες από καρκίνο του προστάτη.

Η μελέτη διαθέτει πολλά ισχυρά στοιχεία. Το μεγάλο μέγεθος του δείγματος των ασθενών με ένα σχετικά μεγάλο αριθμό θανάτων από τον καρκίνο του προστάτη επέτρεψαν στους ερευνητές  να ανιχνεύσουν καλύτερα  οποιεσδήποτε σχέσεις υπάρχουν  μεταξύ των επιπέδων της βιταμίνης D και της θνησιμότητας.

Επίσης, έλαβαν λεπτομερείς πληροφορίες για πιθανούς παράγοντες, που θα μπορούσαν να διαστρεβλώσουν τα αποτελέσματα και να τα προσαρμόσουν, στη συνέχεια. Από την άλλη πλευρά στη μελέτη μετρήθηκαν μόνο μια φορά τα επίπεδα της βιταμίνης D. Αυτό σημαίνει ότι τα επίπεδα της βιταμίνης στους ερευνηθέντες άνδρες μπορεί να είχαν τροποποιηθεί, κατά την πορεία της μελέτης.


Οι ερευνητές συστήνουν να γίνουν κλινικές μελέτες για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της συμπληρωματικής χορήγησης βιταμίνης D3 σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη.

Στους ασθενείς με καρκίνο του προστάτη μπορεί να χορηγηθεί συμπληρωματικά η φυσικής παρασκευής βιταμίνη D3, που φέρεται μέσα σε ελαιόλαδο D3 Gkelin drops. Το μείγμα βιταμίνης D3 και ελαιολάδου καθιστά τη βιταμίνη D3 ευαπορρόφητη, πράγμα που εξασφαλιζει τη δημιουργία νοσοπροστατευτικών αποτελεσμάτων σύντομα.

Μπορεί να χορηγούνται 4000 IU ή 4 σταγόνες D3 Gkelin καθημερινά από το στόμα. Συνιστάται η μέτρηση των επιπέδων της 25 υδροξυβιταμίνης D3 δύο φορές το έτος, ώστε να υπάρχει βεβαιότητα ότι οι συγκεντρώσεις της βρίσκονται στα 50-70 ng/mlΒιβλιογραφική Τεκμηρίωση

Tovey, A. & Cannell, JJ. Recent study finds high vitamin D levels associated with longer prostate cancer survival. The Vitamin D Council Blog & Newsletter, January 2016.

Mondul AMWeinstein SJMoy KAMannisto SAlbanes D. Circulating 25-hydroxyvitamin D and prostate cancer survival. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2016 Jan 25. pii: cebp.0991.2015.

 Από το 2003 ο Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης μελετά, ερευνά και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ευεργετική δράση της βιταμίνης D στον ανθρώπινο οργανισμό, έχοντας συνειδητοποιήσει την πανδημία έλλειψης βιταμίνης D στον Ελληνικό πληθυσμό. O Δρ Γκέλης με την αρθρογραφία του στην ιστοσελίδα του, www.d3gkelin.gr, ακούραστα και ακατάπαυστα εκπαιδεύει το κοινό για τη σημασία της βιταμίνης D στην πρόληψη, αλλά και στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων, που οφείλονται σε έλλειψη ή ανεπάρκεια της βιταμίνης D.


 

Σημείωση: Το παρόν επιστημονικό άρθρο γράφτηκε για λόγους ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελεί  μέσο διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή για ασθενείς, από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου.

Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση.
Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά μπορεί να χορηγούνται συμπληρωματικά, χωρίς να παραιτούνται οι ασθενείς από  τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, που γίνονται, όταν χρειάζονται, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη. Οι παρατιθέμενες διαφημίσεις εξυπηρετούν της δαπάνες συντήρησης της παρούσας ιστοσελίδας 

 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας. Τελευταία άρθρα
Δείτε όλα τα άρθρα »