Ιδανικά επίπεδα της βιταμίνης D3 στον ορό για τη διατήρηση της υγείας ©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach

D3-Gkelin: Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν, online, μέσω της ιστοσελίδας pharmagel.gr ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αγορά D3-Gkelin


  Περίληψη άρθρου

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ενδοκρινολογική Εταιρεία τα επίπεδα των συγκεντρώσεων της 25 υδροξυβιταμίνης D3 έχουν ως εξής: Ως έλλειψη της βιταμίνης D3 ορίζεται η παρουσία επιπέδων 25-υδρόξυβιταμίνης D3 [25(OH)D3)] στον ορό, κάτω από τα 20 ng/ml (50 nmol/L). Ως ανεπάρκεια της βιταμίνης D3 θεωρείται η συγκέντρωση των 21-29 ng/mL (52 - 74 nmol/L). Ως επάρκεια της βιταμίνης D3 θεωρείται η συγκέντρωση των 30-100 ng/mL (75 - 249 nmol/L)[4, 5]. Οι ευνοϊκότερες συγκεντρώσεις της 25 υδροξυβιταμίνης D3 είναι οι μεγαλύτερες των 75 nmol/l (30 ng/ml) και για την πρόληψη του καρκίνου τα 90-120 nmol/l (36-48 ng/ml). Η συμπληρωματική, καθημερινή χορήγηση 5,000-10,000 IU βιταμίνης D3 βοηθάει στην ελάττωση του κινδύνου εκδήλωσης ορθοκολικού καρκίνου. Σήμερα γνωρίζουμε ότι για την ελάττωση του κινδύνου εκδήλωσης καρκίνου του μαστού τα προστατευτικά επίπεδα της 25 υδροξυβιταμνίνης D3 πρέπει να φθάνουν τα 60-80ng/ml.


Οι ωτορινολαρυγγολόγοι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μελέτη και έρευνα της βιταμίνης D, διότι σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με βαρηκοΐα από ωτοσκλήρυνση, αλλεργική ρινίτιδα και καθυποτροπήν λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού και του στοματοφάρυγγα τα επίπεδα της 25-υδροξυβιταμίνης D3 [βασικός μεταβολίτης της βιταμίνης D3] είναι ελλιπή ή ανεπαρκή.

O ρόλος του ωτορινολαρυγγολογου ως κλινικού γιατρού διευρύνεται έτσι , αφού με την έρτευνα των επιπέδων της βιταμίνης D , που ερευνά στους ωτορινολαρυγγολογικούς ασθενείςμπορεί να διαγνωστούν και άλλες παθολογικές οντότητες, οθι οποίες είοναι προιόντα της υποβιταμίνωσης D3. 

 

Οι επιδημιολογικές και οι προοπτικές μελέτες έχουν συσχετίσει την έλλειψη βιταμίνης D όχι μόνον με την οστεοπόρωση, αλλά και με την καρδιοκυκλοφορική νόσο, διαβήτη, καρκίνο, λοιμώξεις και τις νευροεκφυλιστικές νόσους. 

 

Οι αποδείξεις για τα αποτελέσματα της δράσης της βιταμίνης D στον ανθρώπινο σκελετό είναι ισχυρές. Αυτό όμως δεν ισχύει ακόμη απόλυτα για τις μη σκελετικές δράσεις της βιταμίνης D , καθώς προς το παρόν δεν υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός προοπτικών μελετών για την υποστήριξή τους.

Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγο-λόγος, Οδοντίατρος, Διδά-κτωρ της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Προληπτική Ιατρική, Ιατρική διατροφολογία, Συμπληρω-ματική Ιατρική, Βιταμίνη D, Κόκκινο κρασί και Υγεία

 τηλ 2744023768, 6944280764, ΦΑΞ. 2741085030, e-mail: pharmage@otenet.gr

www.gelis.gr,

www.pharmagel.gr,

www.orlpedia.gr,

www.allergopedia.gr,

www.gkelanto.gr

Διαμαντόπουλος Βασίλειος, Οδοντίατρος, Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Πελοποννήσου. Εντεταλμένος Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σαραβάκος Κωνσταντίνος, Ωτορινολαρυγγολόγος,

Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής Νοσοκομείου Παίδων Πεντ-έλης: ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕ-ΡΟΝΤΑ: Παιδική Ωτορινολα-ρυγγολογία, ΩΡΛ Αλλεργία, Ιατρική Διατροφολογία και Συμπληρωματική Ιατρική, Προληπτική Ιατρική, Βιτα-μίνη D.

Θεοδώρου Εμμανουήλ

Ειδικευόμενος ΩΡΛ, Νοσο-κομείο Παίδων ΄΄Αγλαία Κυριακού΄΄, Αθήνα: ΙΔΙΑΙ-ΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Προ-ληπτικη Ιατρική, Ιατρική Διατροφολογία, Συμπληρω-ματική Ιατρική, Βιταμίνη D.

 

Παρά τούτο είναι ξεκαθαρισμένο σήμερα ότι η κύρια πηγή βιταμίνης D για τον άνθρωπο είναι η φωτοσύνθεσή της στο δέρμα, μετά από έκθεση του στην υπεριώδη ακτινοβολία Β του ηλιόφωτος για σύντομο χρονικό διάστημα.

 

Επίσης είναι ξεκαθαρισμένο ότι μικρές ποσότητες βιταμίνης D προσλαμβάνονται μέσω της διατροφής με τρόφιμα ζωικής προελεύσεως, όπως τα λιπαρά ψάρια, αυγά, και γάλα. Η κατάσταση των επιπέδων της βιταμίνης D καθορίζεται μετρώντας τα επίπεδα της 25-υδροξυβιταμίνης D3 [25(OH)D3] στον ορό.

 

Τα επιθυμητά επίπεδα της 25(OH)D3 σήμερα κυμαίνονται στα 30-90ng/mL (75-225nmol/L), αν και δεν υπάρχει διεθνής ομοφωνία γιαυτό μέχρι σήμερα. Τα επίπεδα της 25(OH)D3 ποικίλουν ανάλογα με τη χρονική περίοδο του έτους (χαμηλότερα τον χειμώνα), το γεωγραφικό πλάτος της χώρας, τη μόλυνση της ατμόσφαιρας ενός τόπου, το χρώμα του δέρματος, τη χρησιμοποίηση αντιηλιακών ουσιών, και την κάλυψη του σώματος με ενδύματα. 

 

Παράγοντες κινδύνου για την ύπαρξη χαμηλών επιπέδων 25(OH)D3 στον ορό είναι η παχυσαρκία, το σύνδρομο δυσαπορροφήσεως, η χρησιμοποίηση ορισμένων φαρμάκων (π.χ. αντισπασμωδικά, αντιρετροιικά), η γήρανση του δέρματος [γιαυτό τα ηλικιωμένα άτομα συνήθως έχουν ελλιπή επίπεδα 25(OH)D3, αποφυγή της

έκθεσης στον ήλιο, και η παρατεταμένη παραμονή μέσα στην κατοικία ή τόπο εσώκλειστης εργασίας. 

 

Επιθυμητά ή ιδανικά επίπεδα της βιταμίνης D στον ορό για τη διατήρηση της υγείας

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ενδοκρινολογική Εταιρεία τα επίπεδα των συγκεντρώσεων της 25 υδροξυβιταμίνης D3 έχουν ως εξής:

Ως έλλειψη της βιταμίνης D3 ορίζεται η παρουσία επιπέδων 25-υδρόξυβιταμίνης D3 [25(OH)D3)] στον ορό, κάτω από τα 20 ng/ml (50 nmol/L)

Ως ανεπάρκεια  της βιταμίνης D3 θεωρείται η συγκέντρωση των 21-29 ng/mL (52 - 74 nmol/L) και

Ως  επάρκεια της βιταμίνης D3 θεωρείται η συγκέντρωση των 30-100 ng/mL (75 - 249 nmol/L)[4, 5].

Οι ευνοϊκότερες συγκεντρώσεις της 25 υδροξυβιταμίνης D3 είναι οι μεγαλύτερες των 75 nmol/l (30 ng/ml) και για την πρόληψη του καρκίνου τα  90-120 nmol/l (36-48 ng/ml)

 Η συμπληρωματική, καθημερινή  χορήγηση  5,000-10,000 IU βιταμίνης  D3 βοηθάει στην ελάττωση του κινδύνου εκδήλωσης ορθοκολικού καρκίνου. 

Σήμερα γνωρίζουμε ότι για την ελάττωση του κινδύνου εκδήλωσης καρκίνου του μαστού τα προστατευτικά επίπεδα της 25 υδροξυβιταμνίνης D3 πρέπει να φθάνουν τα 60-80ng/ml.
[2,3].

 

Σε έρευνα μέτρησης των επιπέδων της 25(ΟΗ) D3 επί 1006 εφήβων από 10 Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, εκ των οποίων οι 470 ήσαν αγόρια (46·8%) και ηλικίας 12,·5-17,·5 ετών βρέθηκε ότι: το 80 % του δείγματος είχε υποκανονικά ή υποεπιθυμητά επίπεδα (39% είχε ανεπαρκή, το 27% είχε ελλιπή και το 15% είχε σοβαρά ελλιπή επίπεδα).

 

Τα επίπεδα των συγκεντρώσεων της 25(ΟΗ)D βρέθηκαν αυξημένα με την αύξηση της ηλικίας με τάση ελάττωσης στα άτομα με αυξημένο δείκτη μάζας σώματος [BMI) [4]. Βλέπε: Eπιθυμητές ή ιδανικές τιμές επιπέδων βιταμίνης D στο αίμα©

 

Η συχνή έκθεση του γυμνού σώματος στην ηλιακή ακτινοβολία χωρίς τη χρήση αντιηλιακής ουσίας για 10-15 λεπτά 3-4 φορές την εβδομάδα, στο μέσο της ημέρας [11π.μ.-2.00μ.μ.], τους καλοκαιρινούς μήνες δημιουργεί υγιή επίπεδα βιταμίνης D3 στο σώμα.

 

Η χορήγηση 1000-2000 ΙU βιταμίνης D3 [D3-Gkelin drops, 1-2 σταγόνες], καθημερινά είναι απαραίτητα για τη δημιουργία επιθυμητών επιπέδων γύρω στα 32ng/ml. Βεβαίως όταν κάποιος πάσχει από κάποια χρόνια νόσο θα πρέπει να μετράει τα επίπεδα της 25(OH)D3 , ώστε να καθορίζει ακριβέστερα τη δοσολογία της βιταμίνης D3 που θα προσλάβει [1]. 

 

H συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης D3 στα άτομα άνω των 65 ετών περιορίζει το ποσοστό των πτώσεων κατά 20% [5] .

Επιλέγεται συμπλήρωμα βιταμίνης D3, το οποίο περιέχει φυσική και όχι συνθετική βιταμίνη D2 ή D3 σε βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, χωρίς έκδοχα 'η χημικά συντηρητικά. Λεπτομέρειες της δοσολογίας της βιταμίνης D3 αναφέρονται για όλες τις ηλικίες σε πίνακα του D3-Gkelin .

Βιβλιογραφία

1. Pérez-López FR, Brincat M, Erel CT, Tremollieres F, Gambacciani M, Lambrinoudaki I, Moen MH, Schenck-Gustafsson K, Vujovic S, Rozenberg S, Rees M. EMAS position statement: Vitamin D and postmenopausal health. Maturitas. 2011 Nov 17.

2. Holick MF. High prevalence of vitamin D inadequacy and implications for health. Mayo Clin Proc 2006;81:353-73.

3. Bischoff-Ferrari HA, Giovannucci E, Willett WC, Dietrich T, Dawson-Hughes B. Estimation of optimal serum concentrations of 25-hydroxyvitamin D for multiple health outcomes. Am J Clin Nutr 2006;84:18-28. [Erratum, Am J Clin Nutr 2006;84:1253.]

4. González-Gross M, Valtueña J, Breidenassel C, Moreno LA, Ferrari M, Kersting M, De Henauw S, Gottrand F, Azzini E, Widhalm K, Kafatos A, Manios Y, Stehle P. Vitamin D status among adolescents in Europe: the Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence study. Br J Nutr. 2011 Aug 17:1-10.

5. Dawson-Hughes B. Serum 25-hydroxyvitamin D and muscle atrophy in the elderly. Proc Nutr Soc. 2011 Nov 1:1-4. [Epub ahead of print]

Tο D3 Gkelin drops σας αποστέλλεται ταχυδρομικά, σε κάθε πόλη ή περιοχή της Ελλάδος (Ταχυμεταφορές Speedex) στην τιμή των 11.84 Ευρώ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ [συν 2,00€ μεταφορικά + 1,86 αντικαταβολή (σύνολο 3,86 Ευρώ)].

Μπορείτε να το παραγγείλετε τηλεφωνώντας: Σταθερό: 2741026658, 2744023768. Κινητό: 6944280764 ή στέλνοντας mail: pharmage@otenet.gr ή μέσω του e-shop της pharmagel. Αν είστε κάτοικος Κύπρου ή άλλης χώρας του εξωτερικού επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας πληροφορήσουμε το κόστος των μεταφορικών.

Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή: 10.00π.μ-13.00 μμ.
Τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες μπορείτε να το παραγγέλλετε, στέλνοντας mail στη διεύθυνση pharmage@otenet.gr, ή με SMS γράφοντας ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικό τομέα, τηλέφωνο επικοινωνίας.Από το 2003 ο Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης μελετά, ερευνά και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ευεργετική δράση της βιταμίνης D στον ανθρώπινο οργανισμό, έχοντας συνειδητοποιήσει την πανδημία έλλειψης βιταμίνης D στον Ελληνικό πληθυσμό. O Δρ Γκέλης με την αρθρογραφία του στην ιστοσελίδα του, www.d3gkelin.gr, ακούραστα και ακατάπαυστα εκπαιδεύει το κοινό για τη σημασία της βιταμίνης D στην πρόληψη, αλλά και στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων, που οφείλονται σε έλλειψη ή ανεπάρκεια της βιταμίνης D.


 

Σημείωση: Το παρόν επιστημονικό άρθρο γράφτηκε για λόγους ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελεί  μέσο διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή για ασθενείς, από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου.

Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση.
Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά μπορεί να χορηγούνται συμπληρωματικά, χωρίς να παραιτούνται οι ασθενείς από  τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, που γίνονται, όταν χρειάζονται, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη. Οι παρατιθέμενες διαφημίσεις εξυπηρετούν της δαπάνες συντήρησης της παρούσας ιστοσελίδας 

 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας. Τελευταία άρθρα
Δείτε όλα τα άρθρα »