Ίλιγγος: Η έλλειψη βιταμίνης D ως παράγοντας κινδύνου πρόκλησης καλοήθους παροξυσμικού ιλίγγου θέσεως©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach

D3-Gkelin: Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν, online, μέσω της ιστοσελίδας pharmagel.gr ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αγορά D3-Gkelin


  Περίληψη άρθρου

Σε διάφορες μελέτες αναφέρεται η σχέση μεταξύ της έλλειψης της βιταμίνης D3 και της εμφάνισης, αλλά και των υποτροπών του κολοήθους παροξισμικού ίλίγγου θέσεως. Χορηγώντας συμπληρωματικά βιταμίνη D3 [D3 Gkelin drops] στους ασθενείς με καλοήθη παροξυσμικό ίλιγγο θέσεως και σοβαρή έλλειψη βιταμίνης D3 παρατηρήθηκε ελάττωση της συχνότητας των υποτροπών των κρίσεων του ιλίγγου. Στους ασθενείς με κρίσεις καλοήθους, παροξυσμικού ιλίγγου θέσεως πρέπει να μετρώνται τα επίπεδα της 25 υδροξυβιταμίνης D3, στον ορό του αίματός τους και όταν αποκαλυφθεί έλλειψη της βιταμίνης D3 χορηγείται συμπληρωματικά βιταμίνη D3.


Σε διάφορες μελέτες περιγράφεται η σχέση  μεταξύ των επιπέδων της βιταμίνης D3 στον ορό και των υποτροπών του καλοήθους παροξυσμικού ιλίγγου θέσεως [1-3].

Έχει βρεθεί ότι η έλλειψη και η ανεπάρκεια της βιταμίνης D3 σχετίζονται με τον καλοήθη παροξυσμικό  ίλιγγο θέσεως και την αύξηση του κινδύνου προσβολών από καλοήθη παροξυσμικό  ίλιγγο θέσεως [2].

Επίσης οι ασθενείς με υποτροπές των προσβολών ιλίγγου έχουν χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης D3 στον ορό τους σε σύγκριση προς άτομα που έχουν κανονικά επίπεδα [3].Στη σύγχρονη εποχή παρατηρείται πανδημία έλλειψης ή ανεπάρκειας βιταμίνης D3 και αυτό το γεγονός σχετίζεται με την εξέλιξη πολλών κλινικών καταστάσεων και διαταραχών [4-8].

Σε μια μελέτη βρέθηκε ότι μόλις αποκαταστάθηκαν τα ελλειπή επίπεδα της βιταμίνης D3, βελτιώθηκε η συχνότητα των υποτροπών του καλοήθους παροξυσμικού ιλίγγου θέσεως [1]Σε άλλες έρευνες περιγράφεται ότι,  βελτιώνοντας τα επίπεδα της 25 υδροξυβιταμίνης D3 παρατηρήθηκε ουσιαστική βελτίωση των υποτροπών του καλοήθους παροξυσμικού ιλίγγου θέσεως [9,10].

Σε διάφορες έρευνες που έχουν γίνει περιγράφεται η σχέση μεταξύ του καλοήθους παροξυσμικού ιλίγγου, της οστεοπόρωσης  και της έλλειψης βιταμίνης D3, πράγμα που σημαίνει ότι ο ανώμαλος μεταβολισμός του ασβεστίου  σχετίζεται με τον καλοήθη παροξυσμικό ίλιγγο θέσεως.Προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παραπάνω συσχέτιση ο Talaat HS  και οι συνεργάτες (2015) ερεύνησαν 80 ασθενείς με ιδιοπαθή ίλιγγο θέσεως (52 γυναίκες και 28 άνδρες), ηλικίας 31-71 ετών (47.6 ± 9.1) [11].

Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, σε 36 άτομα  με υποτροπιάζοντα καλοήθη παροξυσμικό ίλιγγο θέσεως  και 44 άτομα χωρίς υποτροπιάζοντα ίλιγγο θέσεως.Ως μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν 100 υγιείς εθελοντές με κατανομή γένους και ηλικίας, όπως τα άτομα της υπό μελέτη ομάδας.

Σε όλα τα άτομα που έλαβαν μέρος στην έρευνα έγινε μελέτη της οστικής πυκνότητας, χρησιμοποιώντας απορροφησιομετρία ακτίνων Χ διπλής ενέργειας [Dual-energy X-ray absorptiometry] και μέτρηση της 25 υδροξυβιταμίνης D3, που είναι ο κύριος μεταβολίτης της βιταμίνης D3.

 

Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης

Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ:Διαταραχές της ισορροπίας (Ζάλη, ίλιγγος), Φωνιατρική, Ακοολογία,Διαταραχές όσφρησης-γεύσης, Ιατρική διατροφολογία, Συμπληρωματική Ιατρική, Βιταμίνη D, Κόκκινο κρασί και Υγεία, Προληπτική Ιατρική, Αντιμετώπιση του ροχαλητού, Ιατρική Εμψύχωση (Medical Life Coaching) 

 τηλ 2744023768, 6944280764, ΦΑΞ. 2741085030, e-mail:  

pharmage@otenet.gr
www.gelis.gr,
www.pharmagel.gr,
www.orlpedia.gr,
www.allergopedia.gr,
www.gkelanto.gr
www.curcumin.gr
www.zinc.gr
www.gkelismedicallexikon.gr 
www.ygeiaypopsifiou.gr
www.drgkelin.gr

Tα αποδεκτά φυσιολογικά επίπεδα  των ανωτέρω εξετάσεων ήταν το  T-score > -1 και τα επίπεδα της 25 υδροξυβιταμίνης D3 > 30 ng/ml. Ανώμαλο Τ-score έδειξαν Εικοσιέξι άτομα από τους μάρτυρες  (26 %), είκοσι έξι άτομα  (59 %) από την ομάδα  χωρίς υποτροπιάζοντα παροξυσμικό  ίλιγγο θέσεως και είκοσι δύο άτομα (61%) από την ομάδα με υποτροπιάζοντα παροξυσμικό  ίλιγγο θέσεως .

 
Η στατιστική δοκιμασία  Chi square test έδειξε σημαντική διαφορά  μεταξύ της ομάδας των μαρτύρων και των δύο ομάδων με ίλιγγο.

Οι μάρτυρες είχαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα 25 υδροξυβιταμίνης D3  σε σύγκριση προς τις ομάδες των ασθενών με καλοήθη παροξυσμικό ίλιγγο θέσεως (p < 0.05). Επιπλέον, η  25 υδροξυβιταμίνης D3 ήταν σημαντικά χαμηλότερη στην ομάδα με υποτροπιάζοντα καλοήθη παροξυσμικό ίλιγγο θέσεως, σε σύγγριση με τους χωρίς υποτροπές  καλοήθους  παροξυσμικού ιλίγγου θέσεως (p < 0.05).
 
Τα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης δείχνουν την ύπαρξη σχέσης  μεταξύ της ελαττωμένης οστικής πυκνότητας και της ανάπτυξης/υποτροπής του καλοήθους  παροξυσμικού ιλίγγου θέσεως.

 
Επιπλέον, τα χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης D3 σχετίστηκαν με την ανάπτυξη και εκδήλωση του  καλοήθους  παροξυσμικού ιλίγγου θέσεως, ενώ η πολύ μεγάλη έλλειψη βιταμίνης D3  είχε σχέση με τον υποτροπιάζοντα καλοήθη παροξυσμικό ίλιγγο θέσεως.

 
Η συνύπαρξη χαμηλής οστικής πυκνότητας και υποβιταμίνωσης D3  αυτή καθ΄αυτή υποστηρικτική της σχέσης τους με τον καλοήθη παροξισμικό ίλιγγο θέσεως. Όμως η συσσώρευση  ερευνών που συσχετίζουν τον καλοήθη παροξυσμικό ίλιγγο  με την έλλειψη βιταμίνης D3  και την ελάττωση της οστικής πυκνότητας δείχνουν ότι πρέπει να ερευνώνται αυτές οι διαταραχές και να αντιμετωπίζονται θεραπευτικά στις περιπτώσεις ασθενών με υποτροπιάζοντα καλοήθη παροξυσμικό ίλιγγο θέσεως [11].
 

Αν απαιτηθεί να χορηγηθεί βιταμίνη D3 επιλλέγεται φυσική και όχι συνθετική βιταμίνη D3, που φέρεται μέσα σε βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, χωρίς  έκδοχα και χημικά συντηρητικά [D3 Gkelin drops].
 
 
Κάθε σταγόνα του D3 Gkelin drops περιέχει 1000 Διεθνείς Μονάδες φυσικής βιταμίνης D3. Στον καλοήθη ίλιγγο θέσεως η δοσολογία καθορίζεται βάσει των επιπέδων της 25 υδροξυβιταμίνης D3.

Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση

1. Büki B, Ecker M, Jünger H, Lundberg YW. Vitamin D deficiency and benign paroxysmal positioning vertigo.Med Hypotheses. 2013;80:201–4. [PMC free article] [PubMed]

2. Jeong SH, Kim JS, Shin JW, et al. Decreased serum vitamin D in idiopathic benign paroxysmal positional vertigo. J Neurol. 2013;260:832–8. [PubMed]

3. Talaat HS, Abuhadied G, Talaat AS, Abdelaal MS. Low bone mineral density and vitamin D deficiency in patients with benign positional paroxysmal vertigo. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015;272:2249–53. [PubMed]

4. Monadi M, Heidari B, Asgharpour M, et al. Relationship between serum vitamin D and forced expiratory volume in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) Caspian J Intern Med. 2012;3:451–5.[PMC free article] [PubMed]

5. Heidari B. Knee osteoarthritis diagnosis, treatment and associated factors of progression: Part II. Caspian J Inter Med. 2011;2:249–55. [PMC free article] [PubMed]

6. Heidari B. Knee osteoarthritis prevalence, risk factors, pathogenesis and features: Part I. Caspian J Intern Med. 2011;2:205–12. [PMC free article] [PubMed]

7. Heidari B, Heidari P, Tilaki KH. Relationship between unexplained arthralgia and vitamin D deficiency: a case control study. Acta Med Iran. 2014;52:400–5. [PubMed]

8. Heidari B, Heidari P, Hajian-Tilaki K. High prevalence of vitamin D deficiency in women presenting to rheumatology clinic in north of Iran: An inverse relation with age. J Womens Health Care. 2013;2:123.

9. Talaat HS1, Kabel AM2, Khaliel LH3, Abuhadied G4, El-Naga HA5, Talaat AS6.Reduction of recurrence rate of benign paroxysmal positional vertigo by treatment of severevitamin D deficiency. Αuris Nasus Larynx. 2016 Jun;43(3):237-41. doi: 10.1016/j.anl.2015.08.009. Epub 2015 Sep 16.

10. Sheikhzadeh M1, Lotfi Y1, Mousavi A2, Heidari B3, Bakhshi E4. The effect of serum vitamin D normalization in preventing recurrences of benign paroxysmal positional vertigo: A case-control study. Caspian J Intern Med. 2016 Summer;7(3):173-177.

11. Talaat HS1, Abuhadied GTalaat ASAbdelaal MS.Low bone mineral density and vitamin D deficiency in patients with benign positionalparoxysmal vertigo. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 Sep;272(9):2249-53. doi: 10.1007/s00405-014-3175-3. Epub 2014 Jun 29

 

Το D3 Gkelin drops   σας αποστέλλεται ταχυδρομικά, (Ταχυμεταφορές Speedex) στην τιμή των 11.84 Ευρώ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ (+ 3.72 Ευρώ η αντικαταβολή και τα μεταφορικά). Μπορείτε να το παραγγείλετε τηλεφωνώντας: Σταθερό: , 2741026658, 2744023768 Κινητό: 6944280764 ή χρησιμοποιώντας το e-shop της Pharmagel

Ώρες επικοινωνίας:
 Δευτέρα-Παρασκευή: 10.00π.μ-13.00 μμ.
Τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες μπορείτε να το παραγγέλλετε, στέλνοντας mail στη διεύθυνση 
pharmage@otenet.gr, ή με SMS γράφοντας ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, Από το 2003 ο Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης μελετά, ερευνά και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ευεργετική δράση της βιταμίνης D στον ανθρώπινο οργανισμό, έχοντας συνειδητοποιήσει την πανδημία έλλειψης βιταμίνης D στον Ελληνικό πληθυσμό. O Δρ Γκέλης με την αρθρογραφία του στην ιστοσελίδα του, www.d3gkelin.gr, ακούραστα και ακατάπαυστα εκπαιδεύει το κοινό για τη σημασία της βιταμίνης D στην πρόληψη, αλλά και στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων, που οφείλονται σε έλλειψη ή ανεπάρκεια της βιταμίνης D.


 

Σημείωση: Το παρόν επιστημονικό άρθρο γράφτηκε για λόγους ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελεί  μέσο διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή για ασθενείς, από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου.

Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση.
Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά μπορεί να χορηγούνται συμπληρωματικά, χωρίς να παραιτούνται οι ασθενείς από  τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, που γίνονται, όταν χρειάζονται, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη. Οι παρατιθέμενες διαφημίσεις εξυπηρετούν της δαπάνες συντήρησης της παρούσας ιστοσελίδας 

 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας. Τελευταία άρθρα
Δείτε όλα τα άρθρα »