Σχέση της βιταμίνης D και της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach

D3-Gkelin: Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν, online, μέσω της ιστοσελίδας pharmagel.gr ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αγορά D3-Gkelin


  Περίληψη άρθρου

Οι γυναίκες που κάνουν υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και είναι πλήρεις από βιταμίνη D3 έχουν μεγαλύτερη συχνότητα γεννήσεων ζώντων παιδιών, σε σύγκριση με γυναίκες που έχουν έλλειψη ή ανεπάρκεια βιταμίνης D3. Είναι ήδη γνωστό ότι, η έλλειψη βιταμίνης D3 έχει σχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο ανώμαλης εμφύτευσης του εμβρύου στο ενδομήτριο, καθώς επίσης και από αύξηση των μαιευτικών επιπλοκών, όπως η προεκλαμψία και η περιορισμένη σωματική ανάπτυξη του εμβρύου.


Στο ερώτημα, αν τα επαρκή επίπεδα της βιταμίνης  D3 σχετίζονται  με αύξηση της συχνότητας γεννήσεων ζωντανών παιδιών  σε γυναίκες που έκαναν υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ή μελέτη και έρευνα της διεθνούς βιβλιογραφίας έδειξε ότι:

Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης  MD, ORL, DDS, PhD

Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Φλάμπουρο Λουτρακίου, 20300, Τηλ. 2744023768, 6944280764, pharmage@otenet.gr   www.gelis.gr  www.pharmagel.gr

IΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Συμπληρωματική Ιατρική, Προληπτική Ιατρική, Περιβαλλοντική Ιατρική, Ιατρική Διατροφολογία, Αντιγήρανση

Αικατερίνη Γκέλη 
Ιατρός, 

Ακτινοδιαγνώστρια 
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
στην Ιατρική Διατροφολογία,
Ακτινοδιαγνωστική και 
Υπερηχογραφική Διαγνωστική
Περιβαλλοντική Ιατρική, 
Συμπληρωματική Ιατρική
Διεύθυνση Ιατρείου:
Παπαληγούρα 16, Άσσος 
Κορινθίας, Τηλ. 2741087758,
6944644820 
email:kgkeli@hotmail.com

Οι γυναίκες που κάνουν υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και είναι πλήρεις από βιταμίνη D3 έχουν μεγαλύτερη συχνότητα γεννήσεων ζώντων παιδιών, σε σύγκριση με γυναίκες που έχουν έλλειψη ή ανεπάρκεια βιταμίνης D3. Είναι ήδη γνωστό ότι, η έλλειψη βιταμίνης D3 έχει σχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο ανώμαλης εμφύτευσης του εμβρύου στο ενδομήτριο, καθώς επίσης και από αύξηση των μαιευτικών επιπλοκών, όπως η προεκλαμψία και η περιορισμένη σωματική ανάπτυξη του εμβρύου.Παρά τούτο, το αποτέλεσμα της δράσης της βιταμίνης  D3 στη σύλληψη και στην έκβαση των πρώτων σταδίων της εγκυμοσύνης στις γυναίκες που έκαναν υποβοηθούμενη εγκυμοσύνη είναι ανεπαρκώς κατανοητά.Προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σ΄αυτό το θέμα ο Chu J και οι συνεργάτες (2017) έκαναν μια συστηματική μελέτη και μετα-ανάλυση 11 δημοσιευμένων πληθυσμιακών μελετών, που  είχαν γίνει σε  2700 γυναίκες και είχαν ερευνηθεί οι εκβάσεις της σχέσης της βιταμίνης D3 και υποβοηθούμενης εγκυμοσύνης.Οι παραπάνω ερευνητές της βιβλιογραφίας οδηγήθηκαν στην ανάκτηση μελετών, στις οποίες αναφερόταν η συσχέτιση μεταξύ της βιταμίνης D3 και των υποβοηθούμενων αναπαραγωγών.Οι πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιήσαν  ήταν η  MEDLINE, EMBASE, Cochrane Central Register of Controlled Trials και CINAHL. Από όλες τις δημοσιεύσεις μόνον 11 πληρούσαν τα απαραίτητα κριτήρια αξιοπιστίας.Σε επτά από αυτές τις μελέτες, οι οποίες περιελάμβαναν 2026 γυναίκες, βρέθηκε ότι η γέννηση ζώντος παιδιού ήταν πολύ πιθανή σε γυναίκες πλήρεις από βιταμίνη D3, σε σύγκριση με γυναίκες που είχαν έλλειψη ή ανεπάρκεια βιταμίνης D3.Σε πέντε από αυτές τις μελέτες επί 1700 ασθενών βρέθηκε ότι οι πλήρεις από βιταμίνη D3 γυναίκες  ήταν πολύ πιθανόν νε έχουν θετικό τεστ κυήσεως, παρά οι γυναίκες  με έλλειψη ή ανεπάρκεια βιταμίνης D3.Όλες, από τις 11 δημοσιεύσεις που αφορούσαν τις 2700 γυναίκες και αφορούσαν την έκβαση της  κλινικής κύησης, βρέθηκε ότι  ήταν πολύ πιθανή η κλινική κύηση  στις πλήρεις από βιταμίνη D3 γυναίκες .Σε έξι μελέτες επί 1635 ασθενών αναφέρθηκε η πρόκληση αποβολής. Δεν υπήρχε σχέση μεταξύ της αποβολής και των συγκεντρώσεων της βιταμίνης D3.Τα ευρήματα της παραπάνω συστηματικής μελέτης στις γυναίκες δείχνουν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της επάρκειας των επιπέδων της βιταμίνης D3 και της έκβασης της υποβοηθούμενης αναπαραγωγικής θεραπείας.Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η ανεπάρκεια και η έλλειψη βιταμίνης D3  θα μπορούσαν να είναι σημαντικές καταστάσεις, που θα πρέπει να θεραπεύονται στις γυναίκες που πρόκειται να προβούν σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.Αυτή η υπόθεση για να αποδειχτεί χρειάζεται να γίνει μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη έρευνα του οφέλους που θα προκαλούσε η χορήγηση βιταμίνης D3 στις γυναίκες με βιταμίνη D3 [1].Τα συμπεράσματα της παραπάνω έρευνας επισημαίνουν ότι οι υποψήφιες γυναίκες για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή θα πρέπει , μεταξύ των εργαστηριακών εξετάσεων που πρέπει να κάνουν είναι η μέτρηση της 25 υδροξυβιταμίνης D3. Σημειώνεται ότι: Ως έλλειψη της βιταμίνης D3 ορίζεται η παρουσία επιπέδων 25-υδρόξυβιταμίνης D [25(OH)D) στον ορό, κάτω από τα 20 ng/ml (50 nmol/L)

Ως ανεπάρκεια της βιταμίνης D3 θεωρείται η συγκέντρωση των 21-29 ng/mL

Ως επάρκεια της βιταμίνης D3 θεωρείται η συγκέντρωση της 25(OH)D >30 ng/mL (75 nmol/L) και

H ανεπάρκεια και η έλλειψη της βιταμίνης D3 αποτελεί πρόβλημα παγκοσμίου ενδιαφέροντος, που αφορά ένα δισεκατομμύριο παιδιά και ενηλίκους.Τα επακόλουθα της έλλειψης βιταμίνης δεν πρέπει να υποτιμούνται . Έχει βρεθεί ότι υπάρχει σχέση  μεταξύ της  έλλειψης βιταμίνης D3 και μυριάδων οξέων και χρονίων νόσων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η προεκλαμψία, η παιδική τερηδόνα, η περιοδοντίτιδα, τα αυτοάνοσα νοσήματα, λοιμώδεις νόσοι, καρδιαγγειοακή νόσος, θανατηφόροι καρκίνοι, διαβήτης τύπου 2 και νευρολογικές διαταραχές [2]Σε περίπτωση που μια υποψήφια μητέρα βρεθεί με ανεπάρκεια ή έλλειψη βιταμίνης D3 και σκοπεύει να προβεί σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή θα πρέπει να προσλάβει συμπληρωματικά βιταμίνη D3 για 2 τουλάχιστον μήνες σε δόση που καθορίζεται από το αν έχει έλλειψη ή ανεπάρκεια.

 

Επιλλέγεται το D3 Gkelin drops, διότι περιέχει καθαρή φυσική και όχι συνθετική βιταμίνη D3, που φέρεται μέσα σε βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, χωρίς πρόσθετα έκδοχα ή χημικά συντηρητικά και κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες..

Συνήθως, χορηγώντας 4000-5000ΙU βιταμίνης D3 συνεχώς επί δύο  μήνες, μέχρις ότου  αυξηθούν  τα επίπεδα της 25 υδροξυβιταμίνης D3 στα επιθυμητά 60-80ng/ml.

 

Σημείωση: Με τον όρο βιταμίνη D εννοείται η βιταμίνη D3, που είναι κλινικής σημασίας και η βιταμίνη D2, που δεν είναι κλινικού ενδιαφέροντος. Γιαυτό ζητάται από το εργαστήριο η μέτρηση των επιπέδων της 25 υδροξυβιταμίνης D3 που είναι ο κυριότερος μεταβολίτης της βιταμίνης D3

Το D3 Gkelin drops   σας αποστέλλεται ταχυδρομικά, (Ταχυμεταφορές Speedex) στην τιμή των 11.84 Ευρώ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ (+ 3.72 Ευρώ η αντικαταβολή και τα μεταφορικά). Μπορείτε να το παραγγείλετε τηλεφωνώντας: Σταθερό: , 2741026658, 2744023768 Κινητό: 6944280764 ή χρησιμοποιώντας το e-shop της Pharmagel

Ώρες επικοινωνίας:
 Δευτέρα-Παρασκευή: 10.00π.μ-13.00 μμ.
Τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες μπορείτε να το παραγγέλλετε, στέλνοντας mail στη διεύθυνση
pharmage@otenet.gr, ή με SMS γράφοντας ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση

Βιβλιογραφική Ταξινόμηση

1.Chu JGallos ITobias ATan BEapen ACoomarasamy A. Hum Reprod. Vitamin D and assisted reproductive treatment outcome: a systematic review and meta-analysis. 2017 Nov 15:1-16. doi: 10.1093/humrep/dex326.

2.Holick MF. The vitamin D deficiency pandemic: Approaches for diagnosis, treatment and prevention. Rev Endocr Metab Disord. 2017 Jun;18(2):153-165. doi: 10.1007/s11154-017-9424-1.

3.Holick MFBinkley NCBischoff-Ferrari HAGordon CMHanley DAHeaney RPMurad MHWeaver CMEndocrine Society. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2011 Jul;96(7):1911-30. doi: 10.1210/jc.2011-0385. Epub 2011 Jun 6.

 
Από το 2003 ο Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης μελετά, ερευνά και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ευεργετική δράση της βιταμίνης D στον ανθρώπινο οργανισμό, έχοντας συνειδητοποιήσει την πανδημία έλλειψης βιταμίνης D στον Ελληνικό πληθυσμό. O Δρ Γκέλης με την αρθρογραφία του στην ιστοσελίδα του, www.d3gkelin.gr, ακούραστα και ακατάπαυστα εκπαιδεύει το κοινό για τη σημασία της βιταμίνης D στην πρόληψη, αλλά και στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων, που οφείλονται σε έλλειψη ή ανεπάρκεια της βιταμίνης D.


 

Σημείωση: Το παρόν επιστημονικό άρθρο γράφτηκε για λόγους ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελεί  μέσο διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή για ασθενείς, από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου.

Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση.
Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά μπορεί να χορηγούνται συμπληρωματικά, χωρίς να παραιτούνται οι ασθενείς από  τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, που γίνονται, όταν χρειάζονται, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη. Οι παρατιθέμενες διαφημίσεις εξυπηρετούν της δαπάνες συντήρησης της παρούσας ιστοσελίδας 

 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας. Τελευταία άρθρα
Δείτε όλα τα άρθρα »