Ο ρόλος της συμπληρωματικής χορήγησης βιταμίνης D3 σε παιδιά με διαταραχή φάσματος αυτιστικού (ΔΑΦ)©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach

D3-Gkelin: Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν, online, μέσω της ιστοσελίδας pharmagel.gr ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αγορά D3-Gkelin


Τα παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) παρουσιάζουν επίμονα ελλείμματα τόσο στην κοινωνική επικοινωνία όσο και στις αλληλεπιδράσεις, μαζί με την παρουσία περιορισμένων και επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών, με αποτέλεσμα σημαντική έκπτωση σε σημαντικούς τομείς λειτουργικότητας. Τα παιδιά με ΔΑΦ ανέφεραν σταθερά σημαντικά
χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης D από τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά. Επιπλέον, η ανεπάρκεια βιταμίνης D βρέθηκε να συσχετίζεται ισχυρά με τη σοβαρότητα της ΔΑΦ
 
Θεωρητικά, η βιταμίνη D μπορεί να επηρεάσει τη νευροανάπτυξη σε παιδιά με ΔΑΦ μέσω των αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων της, διεγείροντας την παραγωγή νευροτροφινών, μειώνοντας τον κίνδυνο επιληπτικών κρίσεων και ρυθμίζοντας τα επίπεδα γλουταθειόνης και σεροτονίνης. 
 
Μια ειδική αναζήτηση τίτλου/περίληψης για δημοσιεύσεις σχετικά με δοκιμές συμπληρωμάτων βιταμίνης D έως τον Ιούνιο του 2021 πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας δύο βάσεις δεδομένων: Βιβλιοθήκη PubMed και Cochrane. Δώδεκα πειραματικές μελέτες συμπεριλήφθηκαν στη σύνθεση αυτής της ανασκόπησης. 
 
Τα παιδιά με ΔΑΦ ανέφεραν υψηλό επιπολασμό ανεπάρκειας ή ανεπάρκειας βιταμίνης D. Γενικά, παρατηρήθηκε ότι η βελτιωμένη κατάσταση της βιταμίνης D μείωσε σημαντικά τη σοβαρότητα της ΔΑΦ, ωστόσο, αυτή η επίδραση δεν ήταν σταθερά διαφορετική μεταξύ της ομάδας θεραπείας και της ομάδας ελέγχου. 
 
Οι διακυμάνσεις στα πρωτόκολλα δόσης της βιταμίνης D και η παρουσία ταυτόχρονων παρεμβάσεων μπορεί να παρέχουν μια εξήγηση για τη μεταβλητότητα των αποτελεσμάτων. Η ηλικία του παιδιού για την εισαγωγή παρέμβασης με βιταμίνη D προσδιορίστηκε ως πιθανός παράγοντας που καθορίζει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Οι κοινοί περιορισμοί περιελάμβαναν μικρό αριθμό συμμετεχόντων και σύντομη διάρκεια παρακολούθησης στις επιλεγμένες μελέτες [1]

Η επίδραση της συμπληρωματικής χορήγησης  βιταμίνης D3 στη θεραπεία παιδιών με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού: μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών

Τον Απρίλιο του 2022 ο BingbingLi και οι συνεργάτες δημοσίευσαν το παρακάτω άρθρο στο περιοδικό NutrNeurosci. Στόχος της μελέτης τους ήταν η επίδραση των συμπληρωμάτων βιταμίνης D στον κίνδυνο διαταραχής του φάσματος αυτισμού (ΔΑΦ) και η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των συμπληρωμάτων βιταμίνης D στη ΔΑΦ σε παιδιά. 

Ακολούθησαν την ακόλουθη μέθοδο έρευνας. Πραγματοποίησαν μια μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών (RCTs) στις οποίες χρησιμοποιήθηκε συμπλήρωμα βιταμίνης D ως θεραπεία σε παιδιά με ΔΑΦ. Οι βάσεις δεδομένων PubMed, PsychINFO, Cochrane CENTRAL, Web of Science και Cinahl αναζητήθηκαν από την αρχή έως τις 20 Μαρτίου 2019, για όλες τις δημοσιεύσεις σχετικά με τη βιταμίνη D και τις ΔΑΦ χωρίς περιορισμούς. 

Συμπεριλήφθηκαν μελέτες που αφορούσαν άτομα ηλικίας <18 ετών που είχαν διαγνωστεί με ΔΑΦ και με όλα τα λειτουργικά αποτελέσματα που αξιολογήθηκαν με κλίμακες μέτρησης για ΔΑΦ. Οι μέσες διαφορές συγκεντρώθηκαν και πραγματοποιήθηκε μετα-ανάλυση χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο τυχαίων επιδράσεων λόγω διαφορών μεταξύ των επιμέρους RCT

Αποτελέσματα: Υπήρχαν πέντε RCT με 349 παιδιά με ΔΑΦ στην ανασκόπηση, εκ των οποίων τρία RCT συμπεριλήφθηκαν στη μετα-ανάλυση. Η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D έδειξε μια μικρή αλλά σημαντική βελτίωση στις βαθμολογίες υπερκινητικότητας (ομαδική MD: -3,20; 95% CI: [-6,06, -0,34]) με χαμηλή ετερογένεια ( 2 = 10%, p = 0,33), αλλά δεν υπήρχαν άλλες στατιστικά σημαντικές διαφορές στα συμπτώματα ΔΑΦ μεταξύ των ομάδων, όπως μετρήθηκαν με επικυρωμένες κλίμακες. 

Συμπέρασμα:Η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D φαίνεται να είναι ευεργετική για την υπερκινητικότητα, αλλά όχι για τα βασικά συμπτώματα ή άλλες συνυπάρχουσες συμπεριφορές και καταστάσεις ΔΑΦ. Απαιτούνται μελλοντικές RCT με μεγάλα μεγέθη δειγμάτων που θα εξετάζουν την επίδραση της συμπλήρωσης βιταμίνης D στη ΔΑΦ σε άτομα με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D στον ορό κατά την έναρξη [2].
 
Σε περίπτωση που αποφασιστεί η χορήγηση βιταμίνης D3 σε παιδιά με ΔΑΦ επιλέγεται φυσική και όχι συνθετική βιταμίνη D3, που φέρεται μέσα σε βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο [D3 Gkelin drops]. Kάθε σταγόνα του  D3 Gkelin drops περιέχει 1000 IU φυσικής βιταμίνης D3. Η δοσολογία αποφασίζεται βάσει των οδηγιών του θεράποντος ιατρού και εξαρταται από την ηλικία και το βάρος του παιδιού.

Αν και είναι ακόμη συζητήσιμο το επίπεδο της 25-υδροξυβιταμίνης D στον ορό που είναι το βέλτιστο, συνιστάται η αύξηση της πρόσληψης βιταμίνης D3 και η λογική έκθεση στο ηλιακό φως για να διατηρηθεί η 25-υδροξυβιταμίνη D3  του ορού τουλάχιστον 30 ng/mL (75 nmol/L) και κατά προτίμηση στα 40-60 ng/mL (100-150 nmol/L) για να επιτευχθούν τα βέλτιστα συνολικά οφέλη για την υγεία της βιταμίνης D3 [3].

.

Βιβλιογραφική τεκμηρίωση

1.Kittana M, Ahmadani A, Stojanovska L, Attlee A. The Role of Vitamin D Supplementation in Children with Autism Spectrum Disorder: A Narrative Review. Nutrients. 2021 Dec 22;14(1):26. 

2. Bingbing Li , Yiran Xu , Xiaoli Zhang , Lingling Zhang , Yanan Wu , Xiaoyang WangChanglian Zhu. The effect of vitamin D supplementation in treatment of children with autism spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Nutr Neurosci. 2022 Apr;25(4):835-845.  doi: 10.1080/1028415X.2020.1815332. Epub 2020 Sep 7.

3Charoenngam N, Holick MF. Immunologic Effects of Vitamin D on Human Health and Disease.Nutrients. 2020 Jul 15;12(7):2097. doi: 10.3390/nu12072097.Από το 2003 ο Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης μελετά, ερευνά και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ευεργετική δράση της βιταμίνης D στον ανθρώπινο οργανισμό, έχοντας συνειδητοποιήσει την πανδημία έλλειψης βιταμίνης D στον Ελληνικό πληθυσμό. O Δρ Γκέλης με την αρθρογραφία του στην ιστοσελίδα του, www.d3gkelin.gr, ακούραστα και ακατάπαυστα εκπαιδεύει το κοινό για τη σημασία της βιταμίνης D στην πρόληψη, αλλά και στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων, που οφείλονται σε έλλειψη ή ανεπάρκεια της βιταμίνης D.


 

Σημείωση: Το παρόν επιστημονικό άρθρο γράφτηκε για λόγους ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελεί  μέσο διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή για ασθενείς, από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου.

Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση.
Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά μπορεί να χορηγούνται συμπληρωματικά, χωρίς να παραιτούνται οι ασθενείς από  τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, που γίνονται, όταν χρειάζονται, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη. Οι παρατιθέμενες διαφημίσεις εξυπηρετούν της δαπάνες συντήρησης της παρούσας ιστοσελίδας 

 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας. Τελευταία άρθρα
Δείτε όλα τα άρθρα »